Julen förr - föredrag
Den 7 december klockan 13.00 berättar jag om julen förr i Vilhelmina. Både vad som kunde serveras på bondens och backstugusittarens bord, om när grisen och julgranen introducerades i lappmarken och mycket annat. Lokal: Vuxenskolan i Vilhelmina. Begränsat antal platser, så ring och boka på 0940-553 89.

Ordbok över Vilhelminamålet - ett unikt projekt i O.P Petterssons spår
Just nu är jag engegarad i ett projekt för att undersöka om det är möjligt att digitalisera O.P Petterssons handskrivna ordbok över Vilhelminamålet och både göra det läsbart och sökbart via internet. Boken nedtecknades på 1920-talet och innehåller flera tusen handskrivna sidor på landsmålsalfabetet. Projektledare är Carina Strömberg, vetenskaplig rådgivare är professor Lars-Erik Edlund och själv kommer jag att fungera som projektsamordnare med en härlig referensgrupp vid min sida: Lillemor Larsson, Mårten Larsson, Kenneth Fjällström och Ingalena Marthin.

Mina yogakurser är nu i gång. 
Den variant av yoga jag lär ut kallas Hathayoga, eller klassisk yoga, och ger ökad smidighet, balans, styrka och ett inre lugn. A och O under träningen är fokus och en kontrollerad andning som ni successivt får lära er.  För information om nästa kursstart, kontakta mig på 070-27 33 826.

I boken Berättelser från Vilhelmina  som jag gav ut hösten 2019 får du möta många personligheter som levt och verkat i Vilhelmina socken genom tiderna. Här kan du läsa om kraftfulla kvinnor och makalösa män, vidfärdingar, läkare, barnmorskor, länsmän, skrönmakare, pigor, brevbärare, brottslingar och många andra som gjort avtryck i historien. Boken finns nu att köpa på ICA Tallen i Vilhelmina eller via Lapppmarkens släkt- och bygdeforskares webbsida http://lsbfvilhelmina.se/boktorget, pris 200 kr.  
 

Ny bok - Händelser i Vilhelmina
Min andra bok Händelser från Vilhelmina kan ses som en fortsättning på boken Berättelser från Vilhelmina, och innehåller precis som den en mängd olika historier, bland annat om de soldater som kom att slå sig ner som nybyggare i lappmarken, getarhistorier, om spelmän och poeter, brott och straff m.m. Boken finns nu att köpa via mig, på Turistbyrån eller på ICA Tallen. Den går även att köpa via Lapppmarkens släkt- och bygdeforskares sida http://lsbfvilhelmina.se/boktorget, pris 200 kr.  

Min senaste bok heter En gång i Vilhelmina.
I den får du möta många manhaftiga kvinnor och märkvärdiga män, människor som fått uppleva vad riktig svält och fattigdom innebar, getare och personer som hamnade på fel sida av lagen. Du får även ta del av gamla huskurer och äldre tiders seder kring bröllop och begravningar. Boken innehåller även många berättelser om vittra och skrömta som sägs ha funnits En gång i Vilhelmina. 

Boken kostar 200 kr. Den finns att köpa via Lapppmarkens släkt- och bygdeforskares sida http://lsbfvilhelmina.se/boktorget eller på ICA Tallen. Vill du få den hemskickad så kontakta mig via telefon eller mejl, se kontaktuppgifter under fliken Kontakt.