I boken Berättelser från Vilhelmina  som jag gav ut hösten 2019 får du möta många personligheter som levt och verkat i Vilhelmina socken genom tiderna. Här kan du läsa om kraftfulla kvinnor och makalösa män, vidfärdingar, läkare, barnmorskor, länsmän, skrönmakare, pigor, brevbärare, brottslingar och många andra som gjort avtryck i historien. Boken finns nu att beställa via mig, på Turistbyrån i Vilhelmina eller i Kyrkstadens Diversehandel. Den går även att köpa via Lapppmarkens släkt- och bygdeforskares sida http://lsbfvilhelmina.se/boktorget, pris 200 kr.  
 

Ny bok - Händelser i Vilhelmina
Min nya bok Händelser från Vilhelmina  har nu kommit ut. Den kan ses som en fortsättning på boken Berättelser från Vilhelmina, och innehåller precis som den en mängd olika historier, bland annat om de soldater som kom att slå sig ner som nybyggare i lappmarken, getarhistorier, om spelmän och poeter, brott och straff m.m. Boken finns nu att köpa via mig, på Turistbyrån i Vilhelmina eller i Kyrkstadens Diversehandel. Den går även att köpa via Lapppmarkens släkt- och bygdeforskares sida http://lsbfvilhelmina.se/boktorget, pris 200 kr.  

Nu gar min nya bok En gång i Vilhelmina kommit från tryckeriet!
I min nya bok får du möta många manhaftiga kvinnor och märkvärdiga män, människor som fått uppleva vad riktig svält och fattigdom innebar, getare och personer som hamnade på fel sida av lagen. Du får även ta del av gamla huskurer och äldre tiders seder kring bröllop och begravningar. Boken innehåller även många berättelser om vittra och skrömta som sägs ha funnits En gång i Vilhelmina. 

Boken kostar 200 kr. Vill du få den hemskickad så kontakta mig via telefon eller mejl, se kontaktuppgifter under fliken Kontakt. 

Ordbok över Vilhelminamålet - ett unikt projekt i O.P Petterssons spår
Just nu är jag engegarad i ett projekt för att undersöka om det är möjligt att digitalisera O.P Petterssons handskrivna ordbok över Vilhelminamålet och både göra det läsbart och sökbart via internet. Boken nedtecknades på 1920-talet och innehåller flera tusen handskrivna sidor på landsmålsalfabetet. Projektledare är Carina Strömberg, vetenskaplig rådgivare är professor Lars-Erik Edlund och själv kommer jag att fungera som projektsamordnare med en härlig referensgrupp vid min sida: Lillemor Larsson, Mårten Larsson, Kenneth Fjällström och Ingalena Marthin.

16 januari. Bakom lås och bom - fyra livsöden i Vilhelmina
Digital föreläsning lockan 13.00 på Släktforskningens dag. Då kommer jag att berätta historier och visa bilder som handlar om fyra tragiska händelser i Vilhelmina socken på 1800- och tidigt 1900-tal. Ni kommer även att få höra några visor jag spelat in tillsammans med basisten Janne Karlsson från Tvärålund, inspelade i hans kök på gården Högbäck i januari 2021. 
För att få tillgång till länken kan ni anmäla er via Medborgarskolan i Vilhelmina: 0940-600 203. 

Nästa yogakurs börjar så fort alla restriktioner kring pandemin har upphävts
Den variant av yoga jag lär ut kallas Hathayoga, eller klassisk yoga, och ger ökad smidighet, balans, styrka och ett inre lugn. A och O under träningen är fokus och en kontrollerad andning som ni successivt får lära er.  För information om nästa kursstart, ring mig på 070-27 33 826 eller Medborgarskolan 0940-600 203.